Nadyun Csodája
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

You are not connected. Please login or register

Általános kultúra, vallás, nemi szerepek

Go down  Üzenet [1 / 1 oldal]

1Általános kultúra, vallás, nemi szerepek Empty Általános kultúra, vallás, nemi szerepek Szer. Jún. 26, 2019 1:43 am

Nadyun

Nadyun
Fejlesztő
Fejlesztő

Kultúra, vallás, nemi szerepek


Nadiya Királyság kultúrája különleges, a való világtól sok viszonylatban eltér, ami többnyire a nép történelmének köszönhető. Szeretném megkérni a leendő játékosokat, hogy vonatkoztassanak el a megszokott társadalmi normáktól, s próbálják új szemekkel megismerni az emberek működését. Csak úgy, mint mikor külföldre utazunk, ugyanúgy itt is más kulturális szabályok vannak jelen. Ebben a posztban megpróbálom a lehető legtisztábban elmagyarázni, hogy hogyan működik Nadiya Királyságának társadalma, kultúrája, s nemi szerepei. Ha egy vagy több bizonyos pont nem lenne érthető a poszt elolvasása után sem, nyugodtan forduljatok hozzám privát üzenet formájában.


Vallás

Általános, vallási eljárások, ceremóniák 

Nadiya Királyságának népe erősen vallásos. A nép vezetői mind Nadiya és az ő leszármazottjai voltak, s ezen vezetők erős hitvallás jelenlétében irányítottak. A kezdetleges, többnyire szabálytalan vallás eleinte képtelen volt arra, hogy irányított, felügyelt legyen, adva a törzsi, vándor életmódot. Ez csak a királyság létrejöttével változott, ugyanis a Galatina koronás család királyjelölte, Nülbela, ki szent affinitással született, lemondott erről a jogáról, hogy saját szervezetét létrehozza. Mindez a Templom, a vallást irányító és rendszerező létesítmény megalapításához vezetett. A Templom beépült a köztudatba, mint vallási központ. 
A szervezet bevezette az oltári ceremóniákat, melyek kolostorokban, avagy más Templom neve alatt épülő tisztelethelyeken belül tartandóak. A vallás további rendszerezésének érdekében papi hierarchiát is létrehozott, mely segítette a különböző ceremóniák effektív elvégzését. Ezért léteznek ma papok, püspökök és hasonlók, a Templom igazi tagjai között elosztva. Tagjaikból ahhoz nincs elég, hogy ez minden egyes településen működjön, így sok helyen megbízottakat alkalmaznak, de a nagyobb városokban mindenképp az igaz tagok vannak jelen. A nagyobb rangú papok általános esetben nagyobb jelentőségú ceremóniákat végeznek, az alacsonyabb rangúak pedig ezekben segédkeznek, s a kisebb ceremóniákat bonyolítják le. Nagyobb jelentőségű ceremóniák például a faustina szentelése, a koronázási ceremónia, koronás angyaltánc, valgrün esküvő s sok más. Ezeknek többségét a magas rangú tagjai végzik a Templomnak, néhányat maga a faustina. Természetesen létezik sok, gyakoribb esemény is, például a valgrün menet utáni áldás, vagy az utcaáldások, melyeket a kisebb rangúak végeznek el. A Templom napi rendszerességgel tart reggeli, délutáni és esti ceremóniát, mely egy általános tiszteletadás az istennő, Nadyun felé. Esetenként lehet változás ezekben a ceremóniákban, például a nyári meleghó esésekor változik a tiszteletadás szövege, vagy más alkalmak miatt különféle változások léphetnek fel, de egy általános eljárást követnek.
A speciális ceremónákhoz tartozik a házasság és temetés is. A házasságot szentnek tartják, s megtörését lenézik, valamint a csaló félt büntetik is. A házasságnak egy általános menete van. A köznépi házasságokat alacsony rangú pap végzi, mivel gyakori esemény, a fontosabb személyeknek (koronás család tagjai, királynő, magas rangú valgrün) pedig egy valgrena, palatina, vagy a Faustina is tarthatja. A menete a következő: A legközelebbi kolostorban összegyűlnek a meghívottak és a szerelmes pár, majd a pap a pár előtt egy szöveget tart. Ezután a pár két tagja külön-külön, erre az alkalomra írt imaesküt mond fel. Az eskük után a pap kezüket veszi. Majd a két fél mutatóujján kis méretű vágást intéz egy tiszta pengével. A vérüket egymás homlokára kenik, mellyel megszületik kapcsolatuk. Ezután egy ünnepi étkezés következik,  mely már a polgári része az esküvőknek. Itt táncolnak, étkeznek amíg bírnak, s gratulálnak az új párnak. Ennek az ünneplésnek a minősége teljesen a pár anyagi helyzetétől függ.
A temetéseket az elhunyt rangjához megfelelő pap végzi (királynő temetését például a Faustina). Nyitott koporsókban temetnek, hogy a test lelke vissza tudjon jutni Nadyun istennőhöz. A temetéssel sok előkészülettel jár, köztük a koporsó készítése, sírnak a kialakítása, magas rangú személy esetében külön ceremóniális szöveg írása, stb. Maga a temetésnek a menete egyszerű. A temetőben épített ravatalozóba viszik az elhunytat s koporsóját, majd a meghívottak érkezése után a pap megtartja szövegét, s gyászmenet keretében a sírjához viszik a halottat. Itt egy újabb, szokásos szöveget mond a pap, majd megkéri a jelenlévőket, hogy kívánatukra ők is mondjanak valamit. Ezután betemetik a testet, majd a pap megvigasztalja a jelenlévőket, elbeszélget az elhunyt személy szeretteivel. Ezt követheti egy emlékvacsora, de csak gazdagok, vagy templom tagjai szokták tartani. Ha egy nagyon magas rangú, fontos személyt temetnek, akkor nagyobb eltéréseket láthatunk a folyamatban. Egy királynő, vagy Faustina halála ország méretű gyászt idéz elő, s a fővárosban tartanak menetet, ahol a koporsót a palatinák repülve viszik vállukon. Hosszabb prédikálással jár, fényűző koporsóval, s rengeteg emberrel. 
Még egy fontos eseményt szükséges megemlíteni, a gyermekáldást. A gyerek születése után három hónappal a papokhoz viszik a gyerekeket, hogy az istennő áldását kapják. Vízzel angyalszárnyakat rajzol a gyermek fejére, s egy kisebb szöveget mond, amit a szülők megismételnek. Ez egy relatíve rövid szertartás, de a hívők szerint balszerencsét hoz a családra, s a gyerek egész életére, ha nem kapja meg a vizek szárnyát. Azt is szokták szajkózni, hogy nem hallgatja meg Nadyun az áldatlanokat, de ez az alaptalan szóbeszéd nem a templomból származik. Ha valaki kiskorában nem kapta meg, akkor később lehet felnőttként pótolni.
(Megjegyzés: A házasság, temetés és gyermekáldás mind pénzbe kerül.)

Hívői rutin, viselkedésforma

A hívők a Templom által kialakított rendszerhez és tanításaikhoz igazodnak. Reggel, felkelés után rövid imákat mondanak, melyben Nadyun iránti szeretetüket fejezik ki, majd a nekik megfelelő időben (általában reggel) a kolostorokba, templomokba mennek, hogy a napi ceremónia részesei legyenek. Napjuk során többnyire nem imádkoznak, de szavajárásukban Nadyun nevét gyakran ejthetik ki. Például, ha valaki bajba keveredik, akkor gyakran hallható a “Nadyun mentsen meg” kifejezés, vagy ha boldogságot kívánnak valakinek, azt is Nadyun nevével teszik. Az nap folyamán az imádságok akkor térnek felszínre, ha komolyabb problémával kell megküzdeniük, vagy ha katasztrófa éri őket, s Nadyun védelmére szorulnak. Ezekre a célokra mind külön imádságok vannak. Egyéb esetek lehetnek a valgrün menetek, s utcai áldások, ahol szintén különböző imák hangoznak el. A napjuk végén, lefekvés előtt is rövid imákat hangoztatnak, melyben megköszönik aznap eseményeit, s ismét kifejezik szeretetüket az istennő felé.
A Templom szervezetét kedvelik, s nem kérdőjelezik (vagy nem merik kérdőjelezni) a döntéseiket. Szemükben a Templom a tisztaság és igazság szimbóluma, és ezt meg is védik, ha ellenzőkkel találkoznak. Adva a Valgrün jelenlétét, biztonságban is érzik magukat. Mivel a nagyobb városokban gyakran akadnak az elit egységbe, valamint a ceremóniák tartóiba, közel érzik magukat a szervezethez. Ez a kisebb falvakra nem igaz, mert ritkább a különleges személyekkel való találkozás. Jelentéktelenebb településeken a korábban említett megbízottak tartanak tiszteletadást, s csak néha bukkan fel egy igazi valgrüna.

A vallás filozófiája, alapvető álláspontja

A Templom kétség kívül erős, könnyen követhető rendszert vezetett be, s egyaránt lejegyezte a már kialakult, s új ideológiákat. Főképp az őseik írásaihoz ragaszkodnak, de enyhe mondernizálás is követte a vallást a szervezet megalakulásával. Az életfilozófiájuk a következő: A Terrára azért születnek, mert mindenkinek egy feladatot kell elvégeznie, egy célt el kell érnie. Tudást kell szereznie a léleknek, amely halál után visszajut az istennőhöz, gazdagítva azzal Nadyun tudását. Tehát azt vallják, hogy mindenki életének van célja, senkit sem jelentenek ki fölöslegesnek. Minden lelket egyenlőnek gondolnak, s senkivel sem kivételeznek. Ellenzik az emberek anyagi, fizikai megkülönböztetését. Számukra nem léteznek bűnök (a lelkek világában). A vallás maga nem ítéli el a gyilkosokat, tolvajokat, a rossz akaratú embereket, mert úgy vélik, hogy egyszerűen erre születtek, s emberi irányításon kívüli, karmikus történések eredménye. Egyetlen célja a vallásnak az, hogy Nadyunt szeressék az emberek, hogy tudják, honnan származnak, s hova kerülnek vissza haláluk után.Nemi szerepek:

Mind a férfiak és nők fontos elemei a társadalomnak, viszont más elvárások társulnak a két nemhez, ami egy megszokottól eltérő demográfiai kinézetet ad a királyság népének. Ha a történelmet vesszük figyelembe, akkor láthatja mindenki, hogy a nők helyezték magukat vezető pozícióba, az első és legnagyobb példa erre Nadiya, Nadyun Istennő elsőszülött lánya. A kezdetek emberei közül sokan az ő karjai alá kerültek, s rá támaszkodtak. Szintúgy lánya született, aki majd halála után átvette az egyre növekvő számú csoport vezetését. Ez a női nemű vezetés ismétlődött az embercsoport életében, s kultúrájuk részévé vált, hogy vezetői pozícióba, főképp nagyobb csoportok, a nemzet, szervezetek vezetőivé váltak. A nők szellemi világa biztonságot nyújtott, s effektíven tudtak vezetni, biztosítva a látható jövőt, érzelmi értékeket, valamint egy hirtelen, nagy erőt képeztek, azt kívánó helyzetekben. Ahogyan Nadiya képes volt angyallá változni, hogy megmentse a szeretett családját, úgy várják el a nőktől ezt a hasonló, szükség esetén nagy erőfeszítést igénylő mozdulatot. Természetesen ez már csak egy mély, tudat alatti érzés, nem tudatos elvárás a nők felé. 
A férfiak a tudás őrzői, a megbízható szeretet s védelem jelképei. Fizikai erejük megbízható, biztonságot nyújt, valamint törődésük társaik felé megtörhetetlen. Ők a tanárok, a családok pillérjei. A férfiak képezik a fizikai munkások főbb részét, úgy 80%-ot tesznek ki a királyságban. A Mágiaművészeti Egyesület nagy része férfi, csupán a felső vezetőség bír nagyobb női eloszlással. Eltérő a két nem, viszont ahogy azt a nép megtapasztalta hosszú évek során, egyik fél nélkül sem lehet egy egészséges civilizációt fenntartani. Ezért volt Nadiya mellett is egy váll, amelyre támaszkodhatott, s minden jelentős vezér mellett általában férfi tanácsadó/segéd avagy társ helyezkedett el (A Templom él, mint egyetlen kivétel). Ilyen például egy férj, avagy egy felbérelt tanácsos is.
A párkapcsolatok kialakulását a férfiak kezdeményezik, viszont a végső döntés a nő kezében van. A városokban ún. Randevúhetet tartanak, egy évben háromszor. Ezen az egy hétig tartó eseményen összegyűlnek az egyedülállók, majd egymással táncolnak, csevegnek. A férfiak udvarolnak a nőknek, majd a nő szerint szimpatikus férfival együtt randevúra mennek. Ha teljes sikernek könyvelik el, talán életük végéig együtt maradnak, ha pedig mégsem kívánt a pár egyik fele, akkor újra próbálkoznak. A párkapcsolatok kialakulásának természetesen nem csak ez az egy formája van. Teljesen elfogadott a spontán kapcsolatteremtés, viszont az utolsó szó általános esetben a nőké. Falvakban, ritkábban lakott területeken szokás másolni a városi hagyományt, viszont ez inkább egy nagy vacsora, mint ismerkedő est.

Megjegyzés: A fenti információ általánosítás. Attól, hogy átlagosan a férfiak jók fizikai munkában, nem jelenti azt, hogy nem lehet egy szalmaszál, családutáló, magányos varázslód, akit mindenki utál. Biztonság kedvéért ezt leírom ide, hogy mindenkinek tiszta legyen. Ez az írás csak egy jellemzése a társadalomnak a teljes skálán. Természetesen, a vallás működése a leírtak szerint megy.Vissza az elejére  Üzenet [1 / 1 oldal]

Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.